home mix zerrenda

tt task

tt task

loturak

tt task punk irratian

tt_task

tt task

    alla politiker ljuger · computer age · fuck the church · gurkan heter maj-britt · hyrk visan · hyrkvisan · intro · kalla han sondag · kan inte sluta · kill all fags · obey · outro · sa kan det ga · so fucking sick · utrakad · vi kommer do · war ·